A1 Aile Birleşimi Kursu

20 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Almanya’ya evlilik yoluyla gidecek olan kişilerden ise Vize başvurularında A1 Dil Belgesi istenmektedir. .

Almanya Germany Dil Kursu

Almanca Aile Birleşimi Kursları

Kurumumuz DURUDİL, evlilik yoluyla Almanya’ya gitmek isteyenlere yönelik olarak Start Deutsh A1 sınav içeriğine uygun Almanca Aile Birleşimi Kursu düzenlemektedir. Amaca yönelik olarak hazırlanan Almanca Kursuna katılan öğrencilerimizin Goethe Enstitüsü’nün yapacağı A1 Almanca dil yeterlilik sınavından başarılı bir not almaları hedeflenmektedir.

Aile Birleşimi (Start Deutsch 1) Sınavı Hakkında

Almanca Aile Birleşimi Kursu

Almanya’ya evlilik yoluyla gidecek olan kişilerden ise Vize başvurularında A1 Dil Belgesi istenmektedir. Bu belge olmaksızın vize başvurusu doğrudan (çocuktan dolayı Aile Birleşimi Başvurusu hariç) reddedilmektedir.

Sınav İçeriği
  1. DİNLEDİGİNİ ANLAMA

Dinlediğini anlama 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toplam (a, b, c)  seçenekli 6 soru bulunmaktadır. Burada genelde farklı konularda karşılıklı diyaloglar dinlenir. Öğrenci, (a, b, c) seçeneklerinden doğru olanını işaretler. Bu bölümde her bir diyalog 2 defa dinlenir.

İkinci bölümde toplam 4 ifade cümlesi vardır. Her cümlenin yanında doğru (richtig) ve yanlış (falsch) kutucuğu vardır. Bu bölümde daha çok tren istasyonu, havalimanı, restoran, müze vb. yerlerde yapılan anonslar dinletilir. Öğrenci dinlediği anonsa bağlı olarak verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulup işaretler. Bu bölümde her bir anons sadece bir kez dinlenir.

Üçüncü bölümde ise toplam 5 soru cümlesi bulunmaktadır. Her soru için 3 seçenek verilmiştir. Öğrenci, bu bölümde ise telesekretere bırakılan mesajlar dinler ve buna göre kendisine verilen 3 seçenekten doğru olanı işaretler.

Dinleme bölümünde 15 soru olup, doğru soru sayısı 1.66 ile çarpılarak öğrencinin bu bölümden almış olduğu not hesaplanır.

  1. OKUDUGUNU ANLAMA

Okuduğunu anlama  bölümü toplam 3 bölümden oluşur ve 15 soru vardır. Birinci bölümde 2 adet metin bulunur; bunlar genellikle elektronik posta veya bir not şeklindedir. Birinin altında 2, diğerinin altında ise 3 ifade cümlesi vardır. Her cümlenin yanında doğru (richtig) ve yanlış (falsch) kutucuğu vardır. Öğrenci metinleri okuyarak cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulup işaretler. Bu bölümde toplam 5 Puan vardır.

İkinci bölümde de toplam 5 soru vardır ve 3 seçeneklidir. Bu kısımda her bir soruda iki ayrı web sayfası  verilmekte ve bizim belirli bilgileri hangisinden bulabileceğimiz istenir.

Üçüncü bölümde ise daha çok kurs, okul, sınıf, doktor vb yerlerin kapılarında ve durak, tren istasyonu, havalimanı vb yerlerde asılan bilgilendirme levhaları bulunmaktadır.  Yine her birinin altında bir ifade cümlesi vardır. Öğrenci bilgilendirme levhasını okuyarak bu ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu verilen seçeneklerde işaretler.

Okuduğunu anlama bölümünde 15 soru olup, doğru soru sayısı 1.66 ile çarpılarak öğrencinin bu bölümden almış olduğu not hesaplanır.

  1. YAZMA

Yazma Bölümü, Form Doldurma ve Mektup Yazma olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Form Doldurma 5, Mektup Yazma ise 10 Puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Form doldurma bölümünde öğrencinin başkası adına bir form doldurması istenir. Konular daha çok  bir kursa kayıt, tur-otel kaydı gibi konulardan oluşmaktadır. Sayfada bir kısmı doldurulmuş bir form bulunur. Öğrenci formda eksik kalan 5 adet bilgiyi kendisine verilen metne göre doldurur. Burada her bir boşluk 1 Puan değerindedir. Alınan puan 1.66 ile çarpılarak gerçek puan ortaya çıkar.

Mektup yazma yazılı sınavın son aşaması olup, mektup yazma kısmında öğrenciye yazacağı mektup ile ilgili bir noktalar verilir. Öğrenci verilen her bir noktaya en az bir cümle olacak şekilde mektup yazar. Mektup kısmı toplam 10 Puandan oluşur. Alınan puan 1.66 ile çarpılarak gerçek puan ortaya çıkar.

  1. KARŞILIKLI KONUŞMA

Sınavın konuşma bölümü KENDİNİ TANITMA –SORU SORMA – KİBARCA RİCA veya EMİR CÜMLELERİ olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Öğrenciler konuşma sınavına genelde dört kişilik gruplar halinde alınırlar.

Almanca Sınavında Başarıya Ulaş

KENDİNİ TANITMA

Bu bölümde öğrencilerin kendilerini tanıtmaları istenir. Bunun için masada bir liste bulunmaktadır. Listede sırasıyla Ad Soyad, Yaş, Ülke,  İkamet Yeri, Diller, Meslek ve Hobiler yazmaktadır. Öğrenci bunları dikkate alarak kendini tanıtır. Bu çalışma 1 Puan değerindedir.  Öğrencinin bazı isimleri kodlamasını yani harf harf söylenmesi istenebilir. Burada öğrenciden adı, soyadı, eşinin adı, babasının adı, yasadıgı yerin vb. isimlerini de harf harf söyletmeleri istenebilir. Öğrenci buradan 1 Puan alır.  Daha sonra öğrencinin sayı bilgileri  ölçülür. Öğrenciye genellikle telefon numarası sorulur, ancak yaş, posta kodu gibi içinde rakam olan herhangi başka bir soru da yöneltilebilmektedir. Burasıda 1er Puandır.

Öğrenci kendini tanıtma bölümünden toplamda  3 Puan alabilir. Bu puan da 1.66 katsayı puanı ile çarpılır.

SORU KARTLARI

Sınavın bu bölümünde masada farklı konu başlıklı kartlar koyulur. Bu konu başlıkları öğrencinin A1 seviyesinde sorumlu olduğu alış veriş, yeme ve içme, trafik , okul, dil öğrenme, iş-meslek, vb alanlardır. Bahsedilen konu başlığı altında da kelimeler bulunur. Örneğin Konu: Burada öğrencinin yapması gereken sınavda yanında bulunan diğer katılımcıya basit bir soru sormasıdır. Diğer öğrenci ise bu soruya yine kısa bir cevap vermelidir. 

RESİMLİ KARTLAR

Bu kısımda yine masada kartlar bulunur. Ancak, bu defa  kartlarda yazı değil resimler vardır. Öğrenci çektiği kartta bulunan resimle ilgili ya bir emir cümlesi kurar ya da kibarca ricada bulunur. Soru sorulan katılımcı da kısa bir cevap verir. Bu bölümün değerlendirmesi bir önceki bölümle aynı şekildedir.  Bu bölümde de Öğrenci 2 soru sorar ve kendisine sorulan 2 soruya kısa cevaplar verir. Sorular 2 Puan cevaplar ise birer puan olarak değerlendirilir. Alınabilecek Puan toplamda 6 olup, 1.66 katsayısıyla çarpılır.

 

Sınav sonucunda puanlama sistemine göre en 60 puan ve üzeri sertifika için  geçerli sayılmaktadır.

Puan                        Derece

100–90                    Pekiyi

89–80                      İyi

79–70                      Orta

69–60                      Geçer

59–0                        Başarısız

Curriculum is empty