User Avatar

TestDaF Kursu

20 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

TestDaF’ın açılımı “Test Deutsch als Fremdsprache”dır. Bu sınav TEOFL sınavına benzer ve TOEFL ‘ın Almancası şeklinde tanımlamak mümkündür.

testdaf akademik kurs logo

TestDaF Sınavı Hakkında

TestDaF, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yüksek öğrenim görmek isteyen veya en azından dil düzeyini gösteren resmi bir belgeye ihtiyaç duyan Amanca öğrenenler için bir sınavdır. TestDaF’ın açılımı “Test Deutsch als Fremdsprache”dır. Bu sınav TEOFL sınavına benzer ve TOEFL ‘ın Almancası şeklinde tanımlamak mümkündür.

 • TestDaF sınavı Hagen’deki TestDaF-Enstitüsü tarafından merkezi şekilde geliştirilip, değerlendirilip yaklaşıl 80 ülkede 390’a yakın lisanslı test merkezleri tarafından uygulanmaktadır.
 • Tüm sınav katılımcıları aynı soruları almaktadır. Sınavlar eğitilmiş sınav kontrol uzmanları tarafından değerlendirilmektedir.
TestDaF Sınav sonucu 3 seviyede gruplandırılır.

testdaf sınav hakkında bilgiler

 • TestDaF Seviye 5 (TDN 5)
 • TestDaF Seviye 4 (TDN 4)
 • TestDaF Seviye 3 (TDN 3)
 • Bu dil seviyeleri, Avrupa Birliği Dil Komisyonu’nun Ortak Avrupa Çerçeve Bildirgesi’ne göre Dil Seviyesi B2.1 ve C1.2 seviyelerine karşılık düşmektedir.
TestDaF’ın İçeriği Nedir?
 • TestDaF, bilim, yüksek okul ve üniversite öğrenimi ile ilgili konu ve soruları içermekte ve üniversite öğrenimi için gerekli ve önemli olan dil yetisini/bilgisini ölçmektedir.
 • TestDaF, dil bilgisinin düzeyini, okuma anlama, dinleme anlama, yazılı ifade ve sözlü ifade olmak üzere dört ayrı bölümde ölçmektedir. Bu nedenle TestDaF belgesinde her bölümün puanı ayrı olarak yer alır.
 • Okuma anlama (Leseverstehen)Burada 3 okuma metni verilir, toplamda metinler ile ilgili 30 soru cevaplamanız gerekir.Bu bölüm için verilen toplam süre 60 dakikadır.
 • Dinleme anlama (Hörverstehen)Burada 3 dinleme parçası dinletilir, toplamda 25 soru cevaplamanız gerekir.Bu bölüm için verilen toplam süre 40 dakikadır.
 • Yazılı anlatım (Schriftlicher Ausdruck)Sizden istenilen bir konuda bir kompozisyon yazmanız gerekir.Bu bölüm için verilen toplam süre 60 dakikadır.
 • Sözlü anlatım (Mündlicher Ausdruck)Sizden istenilen bir konuda konuşmanız gerekir.Bu bölüm için verilen toplam süre 35 dakikadır.
 • Sınavın toplam süresi (teneffüsler hariç) 3 saat, 10 dakikadır.

testdaf tablo

TestDaF Kurslarımız Hakkında

Kurumumuz DURUDİL, akademik uzman eğitim kadrosu ile TestDaF kurslarını birebir özel ders seklinde vermektedir. Akademik  sınav uzmanımızla yapacagınız mülakat sonucunda ihtiyacınız olan toplam ders saati ve karşılıklı görüşmeler doğrultusunda kurs günleri ve zaman dilimleri belirlenmektedir. 

Curriculum is empty