Goethe/Telc/TestDaF/Ösd/DSH Sınav Hazırlık Kursu

12 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

H Hedeflediğiniz sınava sizleri özel olarak yada butik 3-5 kişilik sınıflarda hazırlıyor.

&

S Sınav örnekleri eşliğinde, sınavın tüm bölümlerine yönelik özel sınav teknikleriyle ilerliyoruz.

 
Sunduğumuz sınava hazırlık kursları:
     • Goethe-Institut Sertifika Sınavları (A1→C2)
     • TELC Sınavları (A1→C2)
     • TestDaf Sınavı
     • ÖSD Sınavları (A1→C2)
     • DSH Sınavı

Goethe Instıtut , Telc yada TestDAF gibi Almanca sınavlarına DURUDİL’de hazırlanın, Almanya hayaliniz gerçek olsun!

.

Goethe-Enstitüsü`nün Sınav ve Sertifika Kursları,

Goethe-Enstitüsü’nün sertifikaları bütün dünyada tanınır, bu sertifikalar iş başburularında ve eğitim kurumları tarafından dil yeterlilik belgesi olarak kabul görürmenin yanısıra aynı zamanda C-Oturumunu yada İsviçre Vatandaşlığı’nı almak için de Almanca dil yeterliliği belgesi olarak kullanılmaktadır.

Goethe Enstütüsü’nün almanca sınavları, Ortak Avrupa Referans Diller Çerçevesinin, dil seviye çerçevesindedir.

   • A1 – A2  (Başlangiç)
   • B1 – B2 ( Orta )
   • C1 – C2 (İleri)

Telc Sınav ve Sertifika Kursları,

Telc, Almanya’da entegrasyon kurslarının bitiminde yapılan dil sınavı konusunda Federal Almanya Hükümeti’nin partneri konumundadır. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler, gereken dil bilgilerine sahip olduklarınıTelc sertifikasıyla belgeleyebilirler. İkamet konusunda Telc Almanca sertifikaları Almanca konuşulan tüm ülkelerde kabul edilmektedir.

Telc sertifikaları uluslararası alanda şirketlerde, resmi kurumlarda, okullarda ve üniversitelerde büyük saygınlık kazanmış olup geniş bir alanda tanınmaktadır. Hangi sertifikanın ya da diplomanın nerede tanındığını merkezi sistemle düzenleyen bir Avrupa kuruluşu yoktur, dolayısı ile dil bilgilerinin belgelenmesini isteyen bir kurum ya da kuruluş neye gereksinim duyduğunu kendi kendine belirlemek durumundadır.


TestDAF Kursları,

TestDaF, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yükseköğrenim görmek isteyen veya en azından dil düzeyini gösteren resmi bir belgeye ihtiyaç duyan Almanca öğrenenler için bir sınavdır. TestDaF sınavı Hagen’deki TestDaF-Enstitüsü tarafından merkezi şekilde geliştirilip, değerlendirilip yaklaşık 80 ülkede lisanslı test merkezleri tarafından uygulanmaktadır. Tüm sınav katılımcıları aynı soruları almaktadır. Sınavlar eğitilmiş sınav kontrol uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Sınav sonucu, 3 seviyeden birine tasnif edilir.

TestDaF sınavındaki 4 bölüm
 • Okuduğunu Anlama

3 Okuma metni, 30 soru, 60 dakika Üniversite gündemi ile ilgili kısa metinleri okuyup verilen ifadelerle eşleştirebiliyorsunuz: ders programları, ilanlar veya kitap incelemeleri. Genel ve bilimsel konular ile ilgili uzunca metinleri anlayıp önemli ifadeler ile ilgili soruları detaylı yanıtlayabilirsiniz.

 • Yazılı İfade

1 Yazılı metin sorusu, 60 dakika Belirli bir konu üzerine birbirine bağlı ve iyi düzenlenmiş bir metin yazıyorsunuz. Bunun için bir diyagramın bilgilerinden yararlanabilir, bunları tasvir edebilir ve özetleyebilirsiniz. Karşılaştırma yapıp kendi fikrinizi açıkça beyan edebiliyorsunuz.

 • Dinlediğini Anlama

3 Dinleme metni, 25 soru, 40 dakika Konuşulan metinleri anlayabilirsiniz: kısa diyaloglar, röportajlar veya sunumlar. Uzunca dinleme parçalarındaki genel bağlantıyı ve önemli ifadeleri anlıyor ve soruları yanıtlayabiliyorsunuz.

 • Sözlü İfade

7 konuşma sorusu, 35 dakika Üniversite hayatındaki tipik durumlarda kendinizi sözlü ifade edebiliyorsunuz. Seminerde kendi fikrinizi beyan ediyor, üniversite arkadaşlarınıza öğüt veriyor veya aktif olarak tartışmalara katılabiliyorsunuz.

 
TestDaF sonuç sistemi
    • TestDaF Seviye 5 (TDN 5)
    • TestDaF Seviye 4 (TDN 4)
    • TestDaF Seviye 3 (TDN 3)

Bu dil seviyeleri, Avrupa Birliği Dil Komisyonu’nun Ortak Avrupa Çerçeve Bildirgesi’ne göre Dil Seviyesi B2.1 ve C1.2 seviyelerine karşılık düşmektedir.

Eğer her sınav bölümünde TDN 4 seviyesine ulaştıysanız Almanya’da eğitim görmek için dil bilgisi bazlı hiçbir engel bulunmamaktadır. Eğer aldığınız sınav sonuç TDN 5 ise Yüksek Öğrenime başlamak için gerekli olan seviyenin üstünde çok iyi dil seviyesine ulaşmışsınız demektir. Almanya’daki bazı Yüksek Okullarda öğrenime başlayabilmek için, TDN 4 seviyesinden daha düşük seviyeler de yeterli olabilmektedir. Her Yüksek Okul kendi kabul koşullarına sahiptir. Yüksek Öğrenime başvurmadan önce hangi dil seviyesi ve koşulların istendiğini araştırın. Bazı Yüksek Okullar kayıt koşullarını internet sayfalarında duyurmaktadır.

TestDaF sınavına  www.testdaf.de internet sitesi üzerinden başvurabilirsiniz. Başvuruda sınava katılmak istediğiniz ülkeyi, şehri ve sınav merkezini seçiyorsunuz. Sınav başvuruları sınav tarihinden yaklaşık dört hafta önce başlar ve dört hafta sürer. Sınav başvuru tarihi süresince sınav başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Bu durumda sınav ücretinin %15’ine kadar olan bir meblağ işlem harcı olarak kesilir.


ÖSD Kursları,

ÖSD,  tamammen merkezi bir sınav sistemidir. Sınavları bu sisteme göre standartlaştırılmış olup, tek tip ölçütlere göre uygulanıp değerlendirilmektedir. Bu sınavlar hem “Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)”, yani Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin seviye tanımlamalarının hem de “Profile deutsch” adlı pratik odaklı gereklilikler kitabının temeline dayanmaktadır.

ÖSD, ALTE (“Association of Language Testers in Europe”, yani Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği) üyesi olup, dolayısıyla katı kalite kriterlerine tabidir.

ÖSD Alman dilinin çeşitliliğini yansıtmaya çalışmaktadır. Bunun amacı, sınava girecek olan adayları, yukarıda sayılan Almanca konuşulan üç ülkedeki dilsel gerçeğe hazırlamaktır. Bu özellikle ÖSD’nin sunduğu sınavlarda algısal alan, yani okuduğunu ve dinlediğini anlama bölümlerine ait sorular ile ilgilidir. Sınavlarda sorulan sorularda Almanca konuşulan her üç ülkeden derlenen metinler kullanılmaktadır.

ÖSD sınavları sadece önceden özenli bir şekilde seçilmiş olan sınav merkezlerinde ve tam yetkin sınav denetçileri tarafından sunulmaktadır.

ÖSD dünya çapında 52 ülkede 400’den fazla sınav merkezinde temsil edilmektedir.


Yüksek Okullara Giriş için Almanca Dil Sınavı (DSH)

Almanya’daki üniversitelere başvurmak için Mittelstufe (orta seviye) seviyesinde Almanca bildiğinizi kanıtlayabileceğiniz bir belge almanız gerekir. Almanya’daki tüm üniversiteler tarafından kabul edilen resmi olarak dil seviyenizin ölçülüp belgelendiği bir kaç sınav vardır ve DSH bu sınavlardan biridir.

Açılımı Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang olan DSH sınavını üniversiteler kendileri uygularlar ve her üniversitenin kendi DSH sınavı vardır. DSH sınavında öğrencinin tüm dil becerileri (konuşma, dinleme, yazma, okuduğunu anlama) eşit derece ölçülür ve puanlanır.

DHS sınavının sonucunda sertifikanızda 3 dereceden biri yazılır.

DSH-1

(66% – 57%, En düşük seviye. Bu seviyede üniversiteye kabul edilme şansınız yok denecek kadar azdır)

DSH-2

(81% – 67%, Bu seviye neredeyse tüm üniversitelerde kabul edilmektedir.)

DSH-3

(100% – 82%, Her üniversiteye kabul edilir)

Curriculum is empty